تبصرۀ برکمپاین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ( رجاء)

  1. نزدیک به دو هفته است که همایش نامزدان ریاست جمهوری  در شهرها ودهات کشور، با مصارف گذاف وپر هزینه ی،آغاز گردیده است. در میان 41 نامزد ، بشر دوست ، اشرف غنی احمد زی ، حامد کرزی و داکتر عبدالله،ظاهرا” از اقبال بیشتر مردم بر خوردار است .شیوه ها وشخصیت این نامزدان تفاوت بسیار دارد. این تبصره اشارتی است بربرخی از این تفاوت ها وتبصرۀ است بر همایش های  جاری انتخاباتی در کشور:
 کاندید اول:  حامد کرزی از مامورین ادارات حکومت جهادی است، که در طی 7 سال زمامداری اش در طلایی ترین دوران حکومت های افغانی ازبعد حمایت های بی دریخ، ملی وبین المللی، فاسد ترین وبی صلاحیت ترین، حکومت های افغانی به حساب می اید. این حکومت جدای از بی اعتباری ملی، وعدم توانای در امنیت و بازسازی، اساس معنویات ملی وفرهنگی را نابود ساخته است.اکنون در کشور هیچ شعار واندیشه ی ، عشق وفداکاری ، ملی ومیهنی رابر نمی تابد.عدالت ، دموکراسی، آزادی وبالاخره شور انگیز ترین شعارهای ارزشی ، باوری را  جذب و  وجدان را بر نمی انگیزد. شرایط فراهم امده است که تمام ارزشهای ملی ومذهبی وروشنفکری ، در بازار سیاست مورد معامله قرار می گیرد. درهمین راستا با وعده های دروغین ،در شمال کشور جنبش ملی دوستم ومحقق را برای همایش انتخاباتی، رودر روی عطامحمد نورطرفدار داکتر عبدالله قرار داه است . از سوی دیگر محقق وجنبش شمال، نیز به حمایت دولت، به بهانه ی همایش انتخابات به مرکز اقتدار از دست رفته اش بر می گردند. برگشت حضور محقق ودوستم به شمال ، شاید برای ایجاد فضای مساعد زندگی ، برای تمام اقوام سمت شمال، کمک نمایند. کمپاین انتخابات  حامد کرزی در مناطق دیگر دها قوماندان، سران قبایل ورهبران قومی را با وعده های  همیشگی اش ، به میدان آورده است . ریخت وپاش امکانات دولتی ووعده های دهن پرکن، به پای سران ورهبران قومی وقبایل چنان گسترده است که هر کدام برای ایجاد همایش های  انتخاباتی اقای کرزی از همدیگر، سبقت می گیرند. ماموران دولتی، والیان ، ولسوال ها وقاضیان نیز درین همایشها سر وپا می شکنند، تا دوران دیگر وخواب های دیگر!
 کاندیددوم: داکتر عبدالله : جمعیت اسلامی  وبرخی ازقواماندانان پیشین زمان حکومت ربانی ومسعود وبرخی از مامورین ناراضی حکومت کرزی ، همایش انتخاباتی داکتر عبدالله را گرم نموده است. هزاره ها وازبک ها در شمال ومرکز از همایش های تبلیغاتی عبدالله استقبال نمی نمایند. داکتر عبدالله در جنگهای داخلی،علیه ازبک ها وپشتون ها و در قتل عام هزاره ها در غرب کابل، سخنگو ومنشی احمد شاه مسعود بود . از سوی دیگر با همان سیاست نوع مسعود با اقوام دیگرروابط انتخاباتی خود را آغاز نموده است. ضعیف ترین وبی صلاحیت ترین افراد را به نام ملیت های پشتون وهزاره به معاونت گرفته است.سیا ست که مسعود سالها پیش، اساس گذاری کرد و شکاف عمیق وغیر قابل جبران ملی را در تاریخ اقوام کشور بنیاد گذاشت. یونس قانونی در نشست بن  ونخستین انتخابات ریاست جمهوری این پروسه را به اوج رساند. این پروسه راه باز گشت مجدد حکومت های فاشیستی را ، هموار کرد. اکنون در کشور نه تنها روی هیج اساس واصول،برای آزادی ، آبادی واستقلال کشور، توافق ملی  وجود ندارد ، که در بسیاری مناطق میان جوامع هزاره، تاجیک  وازبک چند دسته گی  ایجاد گردیده است .
کاندید سوم: داکتر رمضان بشر دوست: بشر دوست هیچ دارو دسته سیاسی وحزبی نداشت وندارد. بشر دوست با فهم ودرک اینکه سیاست مداران در کشور اکثرا” آلوده اند، از پذیریش همکاری شخصیت های معروف سیاسی در کشور ، سران ا قوام  وقبایل تا هنوز سر باز زده اند. او علی الرغم برخی از بی تجربگی های شخصی در سطح ملی، بشدت مطرح شده است. سیاست های شفاف وحمایت از طبقات فرو دست اجتماعی وطرح فوری ترین ومبرم ترین نیاز های اساسی مردم ، راه را برای موفقیت های او باز نموده است. شخصیت ساده ، پاک ، صریح وشجاعت بی نظیر او در مصاف با حکومت فاسد موجود، از او شخصیت بزرگ ساخته است که امید های را به راستی بر انگیخته است.   مخالفت صریح  با سیاست های احزاب پیشین وحکومت موجود وتبیین سیاست های جدید برای افغانستان نوین از موضع انسانی ، از او قهرمانی  ملی(1) ساخته است ، که شهر به شهر، مردم بشکل خود جوش، از نامزدی بشر دوست ، کمپاین می نمایند.موضع ملی بشر دوست یعنی ازادی، ابادی ، برابری وبرادری تمام مردم، برای افغانستان آباد ، آزاد ومستقل، سیاست های برتری خواهی قبایل وحق خواهی رهبران قومی را، تحت الشعاع قرار داده است. استقبال مردم از بشر دوست در پارلمان واکنون در انتخابات ریاست جمهوری، در واقع نشان داد که روشن فکران در کشور می توانند از اقبال مردم بر خور دار باشند، اگرآنها واقعا در درون مردم بروند. از مردم بگویند وبا درد ورنج مردم هم صدا شوند.
کاندید چهارم: اشرف غنی احمد زی: تحصیل کرده ای از قبایل جنوب که تا حال جز مخالت با حکومت کرزی ؛ نتوانسته یا نخواسته است، سیاست ها واندیشه هایش را به مردم بگویند. تا هنوز برنامه های مشخص او در حل چالش های بزرگ قومی ، طبقاتی وملی در کشور ارایه نه گردیده است. اگر بر اساس گذشته او، از حمایت طالبان گرفته تا مخالفت های او با زبان فارسی در لوی جرگه، وانتخاب معاونین بی صلاحیت، از اقوام دیگر ؛ اندیشه وتفکر اورا تحلیل کنیم، خطر ناک ترین فاشیسست قبیله است که به امید احیاء حاکمیت تک خواهی قومی وسرکوب ملیت ها به سوی کاخ ریاست جمهوری گام می گذارد..
پایان.
(1) قهرمان ملی :
 قهرمان ملی بدین معنی که در تاریخ مبارزات سیاسی ، روشن فکر افغانی که استواربر موضع کاملا انسانی ، برای تامین حقوق تمام مردم افغانستان عملا مبارزه کند ودر هیچ شرایط ،در منجلاب قوم گرای سقوط نه نمایند، کم داشتیم. ازسوی دیگر تصور اینکه ،یک کاندید ریاست جمهوری از تبار هزاره را تاجیک ها وپشتونها تائید کند محال بود .روشنفکر افغانی( چب وراست) که عملا از وزارت ، به خاطر منافع مردم استعفا داده ورو در روی دولت بایستد، نداشتیم.در تاریخ کشور، تحصیل کرده ی که با فقر وگرسنگی وبی خانمانی بسازد ومعاش دالری پارلمان را به فقیران مردم از هر تبار تقسیم کند، نداشتیم…. تمام این ها را بشر دوست برای اولین بار در تاریخ کشور بنام افغانستان ! ممکن ساخت.
 رجاء   

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون