انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در فنلند

. تقريبا” در تمام اين کشورها از ميزان رای احزاب چپ به نسبت انتخابات پارلماني دوره قبلي در سال 2004 کاسته شده است.

تنها استثنا حزب سبز است که نتنها ميزان رای آن کاسته نشد بلکه اين بار افزايش داشته است. از مجموع 736 نماينده پارلمان

اتحاديه اروپا سهميه فينلند 13 نماينده است که مطابق نتايج انتخابات مورخ 7/6/2009 اين نمايندگان از احزاب ذيل تشکيل يافته

اند:

حزب محافظه کار “کوکوموس” با بدست آوردن %23.2  از مجموع آرا  3 نماينده

حزب مرکزی با کسب %19  از مجموع آرا  3 نماينده

حزب سوسيال دموکرات با بدست آوردن %.17.5 از مجموع آرا  2 نماينده

حزب سبز با بدست آوردن %14  مجموع آرا  2 نماينده

حزب ليبرال سويدی زبانهای فنلند  با بدست آوردن %6.1  از مجموع آرا  1 نفر نماينده

 

حزب راست افراطي فنلند و حزب سوسيال دموکرات باهم با کسب %14 از مجموع آرا 2 نماينده

سه حزب بزرگ فنلند به ترتيب حزب محافظه کار و حزب مرکزی و حزب سوسيال دموکرات همه بنسبت انتخابات سال 2004

بين يک تا چهار در صد رای خود را در اين انتخابات از دست دادند و بر خلاف آن حزب راست افراطي که مخالف سر سخت

خارجي ها است بيش از %9 بر ميزان رای آن افزوده شد و در انتخابات سال 2004 نتوانست نماينده ای در اتحاديه اروپا داشته

باشد، اما در انتخابات 2009 يک نماينده به اتحاديه فرستاد. همچنين حزب سبز بنسبت انتخابات سال 2004 قريب %2 رای

بيشتر برد. بيشترين باخت را اتحاد چپ ” وسيميستو ليتو” داشت که در حقيقت چهارمين حزب قوی فنلند محسوب مي شد، اما در

انتخابات پارلماني هيچ يک از کانديدان آن به اندازه ای کافي رای بدست نياورد.

کانون افغانستانيهای فنلند18 جوزای 1388

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 27
  • سرطان
  • 1398
  • 18
  • July
  • 2019
  • 15
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون