گزارش از یک دیدار دوستانه !

 یکی از دوستانم از شمال فنلاند زنگ زد وگفت کسی از یاران قدیمم  امده در هیلسینکی  وجنرال است , می خواهی بیایم برویم دیدن او؟  گفتم از کجا امده . گفت هئیت رسمی است از افغانستان ! چاره برای رد کردنش نبود . امااز ته دل به سر زدن کسی که نمی شناسی ان هم از مقام داران اوغانی روانا خیلی سخت است . چند بار چنین تجارب فراموش ناشدنی  دارم. یک بار کسی آمده بود به این شهر از مامورین عادی دولت که اگر در افغانستان باشی شاید وقت نکنی اورا بیبینی اما من به خاطر شنیدن اخبار از کشورم  رفتم به دیدن اش . بعد با افسرده گی بر گشتم وبا دست خالی .  برایم جالب نبود  ادم خیلی معمولی خیال می کرد رعیت برونی به استقبال اش امده واو باید رسمی  از دولت ودست اورد های اش  لاف بزند. وخود را جزء ارکان مهم این دولت بداند.  به هر صورت  حرف ما به  جای های خوب نه کشید نه او از برونی ها چیزی شنید که علاقه مند بود ونه من ازوطن چیز های را که انتظار داشتم . دوستم از شمال  امد ومن همرایش رفتم برای دیدن مهمان در هوتل. شاید مهمان را که ما ددیدیم راضی نباشد نام اش را ذکر کنم اینجا.  مهمان ادم زرنگی بود باکمک  تجربه نظامی وزبان انگلیسی جزء پالیسی سازان وزارت دفاع  ومصروف دید وباز دید از کشورهای مختلف دنیا . درین جا هم جلسه  برخی از اعضاء ناتو بوده که شرکت نماینده ی از افغانستان هم  در ان ضروری . پس از احوال پرسی , بحث کمی  مطابق حوصله مجلس صورت گرفت.  مهمانان که یکی از وزارت خارجه افغانستان بود همه نظر دادند . همه ما پس از اظهار نکته های  به این نتیجه رسیدیم که طالبان دیر یا زود امدنی است. اروپا علاقه مند ادامه حضور در افغانستان نیست. نفع از حضوراش در افغانستان نمی برد . مردم این کشور ها فشار را بر دولت هایش بیشتر خواهد کرد برای مخالفت با جنگ .  امریکا در جنگ افغانستان زمین گیر شده است. در جنگ واقعی شرکت کرده نمی تواند. تمام تلاهایش حفظ جان نظامیان اش در افغانستان است .  نظامیان امریکای مستقردر افغانستان زمان که کدام خبری را راست یا دروغ شنید توسط جنگنده های نظامی اش بر ان مناطق بشکل تمرینی حمله می کند . قواماندانان برای عبور کار های کاملا عادی از یک منطقه به منطقه دیگر به ارتش افغانستان دستور می دهد تا پیش از پیش ترتیبات امنیتی برای شان گرفته شود. مردم صدها متر دور تر از کاروان نظامی ایستاد شود.  از مردم عادی می ترسد. همه ی افغانها را طالب می بیند. این ها بر خورد های عادی نظامیان امریکای است که برخی اوقات به نارضایتی شدید مردم می انجامد. نظامیان امریکا با طالبان بر نامه جنگ ندارند. تلاش دارند خود را در انجا حفظ کند.در ولایات جنوب وغرب بیشترین ساحه در اختیار طالبان است . فقط در چند کیلومتری پادگان نظامی خارجی در ان مناطق طالب نیست. این مسله باعث شده تا برخی فکر کند که امریکابا بر پایی پادگان نظامی در افغانستان علاقه مند است در اسیای میانه , ایران وچین وپاکستان کارهای سیاسی ونظامی واستخباراتی اش را انجام دهد. این حدث وگمان ها هم در اثر ظاهر عاطل وباطل نیروهای امریکای در افغانستان در ذهن ادم می اید.  از رقم کار وبار امریکای ها چنین فهمیده می شود که به افغانستان اصلا کار ندارند. استحکام وایجاد نظام دموکراتیک در افغانستان یک اتهام است به امریکای ها . ان ها ازین حرف ها اصلا خبر ندارند. بی خیالی امریکای ها نسبت به حضور رو به گسترش طالبان تصورات گوناگونی را خلق کرده است .برخی فکر می کنند که:   شاید منظور امریکایها این باشد که خود افغانی ها یاد بیگیرند که چطور از خود در برابر طالبان دفاع کند. وزارت دفاع ونیروهای مدافع قوی هم تا هنوز ایجاد نه گردیده است. در برابر طالبان سیستم  که از خود دفاع کند وجود ندارد.از یک سو رفتن نظامیان خارجی به معنی سقوط کامل دولت است. دولت راهش را در دل جامعه  باز نه کرده است.کسی ویا جریان سیاسی که شور وشوق وایمان کار برای مردم داشته باشد وجود ندارد. دولت مجموعه از ارگان های است که تلاش دارند به بهانه مسایل افغانستان  از دنیا پول بیگیرد. دولت در واقع ادارات از انجوهای است که هرکدام برای ایجاد کار وبار برای فامیل ودوستان اش واگر زیاد عرضه کند برای قومای نزدیک خود  کار وبار اقتصادی جور کند.خود همین شبکه های جنگی  ونظامیان امریکای بدلیل بیکاری در کشور خودش برای کار های اقتصادی به  افغانستان می اید . در واقع برای جمع اوری پول و تجارت مواد مخدر, افغانستان  بازار کار وبار اقتصادی  برخی از شبکه های برونی گردیده است. حرف جدی در برابر جریان جدی طالب هنوز وجود ندارد. گفتنی ها درین جا به پایان رسید . سرم چرخ خورد گفتم خدایا باز این مردم  چه قدر تاوان باید بدهند تا به نماینده گی اش  سیاستمداران تجارت کند. … وتا کی این وضع ادامه خواهد یافت. ایا باور کنم که مردم ما تا این حد بی چاره شده است که حتی به کمک خارجی ها نمی تواند روی پای خود ایستاد شود؟ !

   کمیل

16.5.2009

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون