طالبان وکوچیهای مسلح عوامل اصلی بی ثباتی درکشورند-ازمحمدعوض نبی زاده

پاکستان وافغانستان دو کشورهمسايه و مسلمان درحدود 200ميليون نفرجمعيت و رشد ناهنجاري
اجتماعي  با تروريسم جهانی ، رو به رومیباشند. باشنده گان دو سوي خط دیورند را  در امتداد دو هزار
و 430 کيلومتري افغانستان و پاکستان عمدتا ا قوام پشتون تشکیل میدهند، که از نظر زباني، مذهبي
و فرهنگي وجه مشترک زيادي با هم دیگر دارند ، اقوام پشتون افغانستان عمدتا در ده ولايت کشوربه
امتداد دوطرف سرحد دیورند با پاکستان  ودر جنوب و جنوب شرق افغانستان زندگي مي کنند که درین
ساحه در حال نبرد مسلحانه بر ضد نيروهاي دولتي و نظاميان خارجي مي باشند ، درحاليکه اقوام
پشتون در پاکستان نسبت بدیگر اقوام آن کشور در اقليت مي باشند ، وعمدتا در آن سوي مرزديورند
زندگي دارند. گروه های مسلح بنیاد گرای طالبان  در دو سوي سرحد افغانستان و پاکستان از نظر فکري
با هم تفاوتي ندارند، و طالبان دو کشور در فعاليت هاي ضد دولتي در جبهه هاي جنگ ضمن همکاري با
يکديگرتحت فرماندهی طالبان کشورخود قرار دارند. ودرحال حاضر همکاري متقابل و تنگا تنگي درصفوف
طالبان افغانستاني و پاکستاني را میتوان مشاهده کرد . با آنکه حکومت پاکستان تحت فشار آمريکا،
غرب وافغانستان در مبارزه با گروه طالبان پاکستانی  قرار دارد اما عقد تفاهم نامهء مقام هاي اسلام آباد
با “صوفي محمد” در دره سوات و عدم اراده سازمان اطلاعات نظامی  پاکستان دليل عمده افزايش فعاليت
هاي تخریبی گروه طالبان درخاک افغانستان است.
ريشه اصلي ناامني ها در دو سوي خط ديورند که مورد اختلاف دو کشوراست را تا حدودي بايد بر بي
توجهي دولت هاي گذشته درمنطقه ، دخالت پنهان و آشکارکشور های غربی  – ممالک اسلامی و
همسایه در منطقه و عدم توسعه این ساحه و ساختار سنتي قبيله اي اداره جستجو کرد که ، اين مساله
باعث شده تا در قرن بيستم، انگليس با کمک آمريکا و حمايت مالي عربستان سعودي و کمک استخبارات
نظامی پاکستان به تشکیل و تقويت تحریک طالبان در افغانستان بپردازند
اين موضوع را اخيرا هيلاري کلينتون وزير امور خارجه آمريکا در مجلس سناي کشورش نيز گفته است که
آمريکا طالبان را ايجاد و پاکستان را به حال خود رها کرده است .  خانم کلينتون اضافه کرد ، با افرادي که
امروز در حال مبارزه با آنها هستيم ، 20سال قبل با سرمايه گذاري ما تشکيل شدند ؛ چرا که در جنگ با
اتحاد شوروي سابق با مشکلاتي رو به رو شده بوديم. که رشد و گسترش فرهنگ طالبان قبل از هرچيزي
به عنوان يک پديده فرهنگي و اجتماعي نه سياسي درافغانستان بايد مورد مطالعه قرار گيرد ، تا زماني که
پاکستان و افغانستان در مورد طالبان و بلوچ ها و پاکستان و هند در مورد مساله کشمير يکديگر را متهم به
حمايت ازمخالفان يکديگر مي کنند، منطقه روي آرامش به خود نخواهد ديد، اين مساله به رشد افراط گرايي
و ترويج خشونت کمک خواهد کرد بايد پديرفت که هر نوع افزايش فعاليت هاي تروريستي خصوصا در مناطق
مرزي اين دو کشور بر اوضاع امنيتي و سياسي افغانستان بسيار تاثيرگذار است، که با افزايش فعاليتهای
تروریستی  طالبان پاکستاني ناآرامي ها در خاک افغانستان افزايش مي يابد. طالبان منطقه با استفاده از
کارشناسان زبده سياسي و فرهنگي ازاحساسات پاک مردم خصوصا ده نشینان به خوبي بهره برداري مي
کنند، وقریه جات مناطق مرزي بخشي از پايگاه هاي اصلی  گروه طالبان هستند.
و همچنان طالبان و دیگر گروه  های تروریستی در سه سال اخیر برای متشنج ساختن مناطق هزاره جات
و ساحات شما ل که ساحات امن افغانستان اند با مسلح نمودن کوچیها ی پاکستانی  و تهاجم آنان در این
ساحه بهره برداری نظامی و سیاسی را به نفع خویش نموده و شرایط با الفعل و با القوه منطقوی را نیز
برای  تهاجم مسلحانه کوچی ها درمناطق هزاره جا ت و دیگر ساحات کشور فراهم و  بوسیله استخبارات
نظامی پاکستان و گروه طالبان کوچیها را مسلح و تجهیز که بدین ترتیب امنیت این مناطق را برهم زده و این
ساحه را مانند ولایات جنوب و شرق افغانستان دست خوش تشنج و  بی ثباتی  می نمایند.
مشکلات میان کوچیها و باشندگان مناطق هزاره جات و ساحات شما ل کشور ازمیراثهای شوم
دوره حکومت استبدادی عبدالرحمان خان دانسته می شود کوچیها از سالهای دهه آخر سده ۱۹
میلادی به دستور مقامات حکومت امیر عبدالرحمان خان برای استفاده از چراگاههای مناطق
هزاره جات و ساحات شما ل افغانستان به آن جا می روند، اما ورود آنها به هزاره جات همواره
با تنشها و درگیریهایی همراه بوده است. کوچیهابزعم خودها این دستور را قانونی و مدرک مالکیت
خود بر چراگاههای این مناطق می دانند، اما مردم محلی و بومی که هزاران سا ل مالکیت چراهگاه
ها  را داشته که آن را غیرقانونی و فاقد اعتبار می شمارند. با این که این معضله و جنجا ل دهها
سال است همچنان ادامه دارد، دولتهای گذشته و کنونی افغانستان موفق به حل این مشکلات
نشده است گرچه دنياي متمدن امروزی نمي تواند با كوچي گري ساز گاري داشته باشد، طبيعت
كوچي گري را دشمن خود مي داند، متاسفانه در افغانستان اين پديده هنوز ادامه دارد و هيچ راه
حلي براي آن از سوي دولت وپارلمان افغانستان ارايه نمي گردد، نشانه آن است كه دولت مردان
و قانون سالاران کشورهنوز درك نكرده اند كه جريان كوچي گري تا چه اندازه به طبيعت و مراتع
افغانستان ضربه مي زند و كوهها و دشت هاي اين سرزمين را به اراضی بدون آب و علف تبديل
مي كنند ، کوچیگری به عنوان یک روش زندگی ابتدایی و غیر قانونمند ، نه تنها معضلی برای سایر
ساکنان افغانستان است ، بلکه باعث شده است که کوچی ها خود نیز در قرن پیشرفته 21 فاقد
هرگونه امکانات اولیه زندگی ، تحصیل و آگاهی باشند. این مساله بعضا زمینه را برای حاکمان و
گروه های انحصار طلب فراهم کرده است تا از سرنوشت و شیوه زندگی آنان در جهت مطامع
سیاسی شان بهره برداری کنند. نهاد های بین المللی تاکنون به این معضله بعنوان یک قضیه
ساده ومحلی نگریسته که باعث میشود تا حیثیت وآبروی جامعه بین المللی را به خطر اندازد
مطبوعات ورسانه ها مهمترین اهرم فشار برای حل مساله – میتواند نقش مقطعی خویش را به
نقش مستمر تبدیل کنند. احزاب سیاسی ، بزرگان قومی نیز میتوانند با درایت و مسوولیت پذیری
در حل این معضله کمک کنند. اگر  این مساله بصورت مسالمت آمیز و ریشه ای حل نشود مانند
سالهای قبل در پی ورود مسلحانه کوچیها فاجعه ای رخ خواهد داد، مسوولیت و پیامد های فاجعه
بار آن به دوش مقامات ، اشخاص و گروه های یاد شده خواهد بود.دولت و دیگرگروه های ذیدخل با
این اقدام شان میتوانند که وقایه حادثه را قبل از وقوع جلوگیری نموده وهیچگاه ، چنین اتفاقی
نخواهد افتاد. حل معضله کوچیگری و درگیری های پیاپی میان بومیان محلی و کوچیان زمانی می
تواند به یک نتیجه مطلوب برسد که رییس جمهور کشور با مسوولیت پذیری و ملی نگری بیشتری
به موضوع برخورد نماید و با اقدامات پیشگیرانه توجه جدی مبذول نماید.
قرارگزارش ها امسال نیز گروهی عظیمی از کوچیهای مسلح پاکستانی  قبل از آن که برف های
زمستان به طورکامل از ارتفاعات کوههای هزاره جات آب شود، خود را به مناطق ولایت وردک
میدان نزدیک به سرحدات هزاره جات رسانده اند و باردیگربیم و هراس از جنگ و چورو چپاول در
میان مردم محلی حصه اول و دوم بهسود و دایمیرداد سایه افگنده است.
، کوچیها امسال زودترازسال گذشته و با ساز و برگ جدید قصد دارند با تهاجم نظامی وزور تفنگ ،
چراگا های این مناطق را به تصرف خود درآورند. و مردم بهسود و دایمیرداد دوسال است که خونین
ترین درگیری را پشت سرمیگذرانند و طی دو سال خانه های آنان غارت شده و به آتش کشیده
می شوند و دهها هزار تن در فصل کشت و کار مجبور به مهاجرت و آوارگی می گردند و صدهها
میلیون افغانی برای این مردم خسارت وارد می شود. ، تنها کاری که از سوی دولت طی دوسال
صورت گرفته تعیین یک هیئت بررسی منازعه میان کوچی ها و مردم محلی بوده است.این هیئت
نیز با برخورد های ضعیف و موضع گیریهای مبهم بجای آن که غایله را خاموش کند، دربرخی از
مواقع برشدت اختلافها افزوده اند، درسال جاری نیز ، رئیس جمهور دستور داده است که والی
میدان وردک، به مشکل مالکیت چراگاهها میان کوچیها و مردم بومی رسیدگی کند. ، رئیس
جمهوری و  رئیس کمیسیون رسیدگی به مشکلات کوچیها و ساکنان بهسود تا حال چندین بار با
نمایندگان کوچیها و اهالی بهسود و دایمیرداددر این مورد گفتگو کرده ولی تاهنوز به نتیجه مطلوب
نرسیده است. قرار گزارش ها  بیشتر کوچی های مسلح  در سال گذشته و سال جاری مصارف
خود را از آنطرف مرز های کشورازمقامات پاکستان گرفته و آگاهانه و برنامه ریزی شده به بهسود
ومناطق مرکزی وشمال حمله میکنند ، با رسیدن فصل بهار، تهاجم کوچی ها به بهسود وسایر
مناطق ، کشور را یک بار دیگر در بحرانی فروخواهد برد که نتایج زیانبار آن زیانبارتر ازگذشته برا ی
هردو طرف باشد. سال گذشته بعد ازدرگیری میان کوچیها و مردم محلی آقای کرزی دستور داد
که کوچیها به گونه موقت این منطقه را ترک کنند. که این مشکل توسط نمایندگان دو طرف و مقام
های دولتی حل شود. اما به نظر می رسد هنوز این معضله همچنان پا برجا است  دولت افغانستان
بايد غایله کوچی گری را از ریشه حل نماید، و به کوچی های که زمین ندارند، درمکانهای مناسبی
که به تنش های قومی دامن نمی زنند، زمین داده و آنان را در روستاها و یا شهر ها مسکون سازند
و اجازه ندهند كه دشمنان افغانستان از اين مسئله در راستاي نفاق ملي و تنش هاي قومي
استفاده نمايند ودولت افغانستان باید تدابیر پیشگیرانه بخاطر جلوگیری از تهاجم کوچیهای مسلح
پاکستانی را اتخاذ نماید  و در غیرآن حوادث خونین ودرد ناک بدتر از سا ل های قبل  بوقوع خواهند
پیوست و فضای انتخاباتی سال جاری را  صدمه زده و بی ثباتی را در سایر مناطق کشورنیز
توسعه خواهند داد. رویکردها:
– سایت آریائی زیرعنوانکوچی ها در وردک،آیا غایله تکرار می شود؟
نويسنده: –محمد اسحا ق فیاض.
–– سایت نمای نزدیک زیرعنوان نگرانی از افزایش تنشهای  کوچیها و مردم هزاره
منبع بی بی سی.
سایت سمنگان زیرعنوان ازتکرارفاجعه هزاره ها وکوچیها جلو گیری کنید
منبع بی بی سی.گزارشگر: یونس انتظار .
–سایت کاتب هزاره زیرعنوان نگاهي به تاثير افزايش فعاليت طالبان پاکستاني برافغانستان
منبع سایت آریائی.
-یا د داشت های شخصی صاحب این قلم  3 –– ماه –می– سال – 2009 – میلادی..

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون