الهه سرور باید بداند جامعه اش خیلی پیچیده است! – از نبی قانع زاده

 

الهه سرور تنها دختری بودکه درچهارمین جشنواره ستاره افغان درتلویزیون طلوع با دیگران به رقابت می پرداخت اویکبار ازدورهشتم این رقابت حذف شد واین حذف هم به الهه وهم به هوادارانش شوک واردکرد حذف غیرمنتظره الهه باعث شد که تلویزیون طلوع یکباردیگر الهه ودیگر حذف شدگان را درمعرض رای گیری مجدد قرار بدهند که مردم توسط SMS -پیامک- ستاره مورد نظر خودرا برگزینند در دور دوم شش ستاره بشمول الهه درمعرض رای مردم قرار گرفتند که دراین دور الهه باز رای نیاورد.

آیادرکشورما برای صعود درچنین مواردی رای گیری به این سیستم درست است؟

 بازماندن الهه را درکجاها ارزیابی می توان کرد؟

اگربافت پیچیده جامعه افغانستان را درنظربگیریم بحث لیاقت وشایستگی درچنین مواردی چندان مفهوم ومعنایی ندارد قهرمانی وقهرمان شدن که با چنین ملاکهای دراین جامعه به سنجش گرفته میشود نتیجه اش همین است که ما شاهدش بودیم ، انصافا آنهاییکه SMS -پیامک- نموده اندچقدر آنها براساس لیاقت وشایستگی رای داده اند.

بیایم صادقانه حداقل بخود راست بگوییم که ملاک قضاوتهای ما لیاقتها وشایستگی است؟

یامعیارداوریهای مارا باور های منفی که در درون جامعه پراگنده است تشکیل می دهد و آن کنش ها و واکنش هاست که روی قضاوتهای ما تاثیرمیگذارد .

واضح ومشخص است زمانیکه الهه از مهاجرت به وطن برگشته است با یک ذهن پاک بدون جنجالهای رایج درافغانستان بدنبال انتخاب خودش موسیقی رفته است حالا چقدراین انتخاب اش درست بوده یا نبوده من به آن کاری ندارم ، من ذهنیت منفی جامعه ام میخواهم بگویم که با هرپدیده بادید وملاکهای خاص برخورد می شود.

اگررای دهی ها سمت سو دار نیست زنان ودختران همراه با هوادارانش به او رای میدادند به احتمال قوی او چانس ستاره  شدن اول و یا دوم را میداشت.

الهه والهه های دیگر ظرافت های جامعه ای خودرا بخوبی درک نمی کنند اینها که در وادی های مختلف گامهای برمیدارند باید حساب شده ودقیق باشند جامعه افغانستان غیر جوامع دیگر است .

زمانیکه الهه در دور اول حذف شد درپشت صحنه چنان زار زار گریست وگفت که تمرین کرده بودم وحرفهای مردم را شنیدم و………و……….همیطور در دور دوم زمانیکه مجری برنده را اعلام میکرد الهه چنان دچار اسطرس بود که هر بیننده باوجدان را این حالت او متاثرمیکرد آیا ستاره شدن در تلویزیون طلوع ارزش این همه اسطرس ها ونالیدن ها را دارد ؟

الهه و هوداران الهه بیاد داشته باشند رای های مردم  شکیب همدرد را یکبار ستاره اول ساخت باری دیگر حمید سخی زاده را ستاره دوم ساخت قطعا همان رای ها هم برای الهه هم گسیل داده می شد اما چرا آن رای ها به الهه داده نشد؟

پاسخ اش را درپیچیدگی وسنتی بودن جامعه به جستجوگرفت .

الهه والهه های دیگر حتما توجه دارندکه بانوی نامدار کشور سیما سمر از زنان موفق کشور است خانم حبیبه سرابی رانیزمی توان از خانمها موفق به حساب اورد و……..این بانوان جایگاهی ویژه در بین جامعه ومردم خود دارند.

ولی چرا با الهه اینگونه برخورد میگردد پاسخش شاید کمی دشوار باشد.

این رانباید فراموش کرد که الهه با ذهنیت پاک امده بود واینگونه برخورد ها در قضاوتها وبرداشتهای آینده اوبی تاثیر نخواهدبود وازاین برخورد درس خوبی باید بیآموزد ومن به این باور هستم که الهه فردا الهه امروز نخواد بود .

الهه والهه دیگر که جوان وپرانرژی هستند بدبختی جامعه خودرا خوب درک کنند که چگونه برخورد حساب شده با ستاره هایشان می گردد!

اگرالهه با ذهنیت جدید در فردا ها درچنین رقابت های پا به عرصه بگذارند قطعا برنده خواهدشد.

ولی سوال اینجاست که آیا برنده شدن الهه درچهارمین جشواره ستاره تلویزیون طلوع که باذهنیت صاف وپاک آمده بود ارزشمند است ؟

یا که درآینده با ذهنیت جدید می آید ؟

این جامعه ماست چه باید کرد ؟

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون