کانون افغانستانی‌های فنلند

کانون افغانستانی‌های فنلند

کانون افغانستانيهای فنلند

Suomen Afganistanilasten järjestö ry

Finnish Afghans’ Association

 

کانون افغانستانيهای فنلند در سال 1382 هجری خورشيدی برابر با 2003 ميلادی با تلاش عده ای از فرهنگیان و فعالان اجتماعی جامعه افغانستانی در فنلند این نهاد را تاسيس گرديد. نام آن برای مدت 4 سال کانون توسعه و تعاون افغانستان بود. در کنگره سالانه کانون در سال 2008 نام آن به کانون افغانستانيهای فنلند تغيير کرد.

کانون افغانستانيهای فنلند يک سازمان غير دولتي، مستقل و دموکراتيک است که در امور فرهنگي ، آموزشی و اجتماعي فعاليت دارد. فعاليتهای کانون بيشتر متمرکز است درتمام فنلند؛ اما مي کوشد از طريق انترنت و  وبسايتش  با ساير هموطنان عزيز در افغانستان و ديگر کشورها  نيز در ارتباط باشد.

  کانون علاقه مند همکاری با ساير موسسات فرهنگي ، آموزشی و اجتماعي مي باشد.

 کانون برای توسعه فرهنگي و رفاه اجتماعي افغانستانی ها، سلامتي و تعليم و تربيت کودکان و جوانان مساعي به خرج داده و با ادارات و موسسات مختلف همکاری مي کند.

کانون در راه دفاع از حقوق بشر و مبارزه با نژاد پرستي وعدالت و برابری انساني تلاش خواهد نمود.

کانون مي کوشد در زمينه های فرهنگي، آموزشی ،اجتماعي و حقوقي فعاليت نماید و از تجربیات نهادهای فعال این عرصه کمک خواهد گرفت.

کانون علاقه مند است تا تجربیات کشور فنلند را در عرصه مختلف به وِیژه امور فرهنگی و اموزشی را به افغانستان منتقل نماید.  

 

كانون افغانستانيهای فنلند دارای اهداف اساسى ذيل مي باشد:

 

1.دفاع از حقوق بشر

 

 2.فعاليت در امور فرهنگي

 

3.فعاليت در اجتماعي و آموزشي

 

4.تلاش در راه همبستگي و همکاری و موفقيت افغانستانی ها به ویژه درفنلند

 

5.کمک به زنان، كودكان، اقليتهاى قومى و مذهبى ومعلولين

 

6.حمايت از مهاجرين و کمک به وفق يابي آنها

 

7.فعاليت در امور کمکهای بشر دوستانه.

 

8.تلاش در راه رفاه عمومي و مساوات و برابری

 

مبارزه با تبعيضات نژادى، مذهبى، جنسى، زبانى و مليتى.9

 

10.همکاری با ساير ارگانها و تشکلات غير دولتي

 

11.اطلاع رساني   

 

شرايط پذيرش و مرجع پذيرش عضو

 

شرايط عضويت در کانون آسان بوده و هر شخصی که اساسنامه ای کانون را بپذیرد می تواند عضو کانون گردد.

 

– هرشخصى كه اهداف و اساسنامه و آئين نامه ی كانون را بپذيرد،  مى تواند عضو كانون گردد.1

 

– متقاضى بايد كتبا” در خواست عضويت نموده و در خواستش را به شوراى اجرايي كانون بدهد.2

 

–  هیات موسسان کانون و شوراى اجرايي كانون تنها مرجع با صلاحيت پذيرش عضو مى باشد.3

 

– هر عضو كانون كه سن 18 سالگى را تكميل نموده باشد حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارد.4

 

– 5.هر عضو مي تواند از عضويت کانون استعفاء دهد. همچنين شورای اجرايي کانون مي تواند عضوي را که از خلاف عمل نموده باشد سلب عضويت کند.

– 6.مسئوليت امور کانون را شورای اجرايي با نظارت هیات موسسان آن برعهده دارد

بودجه کانون

 

بودجه کانون از طريق جمع آوری حق عضويتها،  کمکها و هدايای مردمي،  طرحهای عايداتی، ايجاد پروژه ها، کار داوطلبانه اعضا و هوادارنش، فروش توليدات کانون مانند نشريه، فيلم، صنايع دستي، سازماندهي محافل و جشنواره های فرهنگي و ورزشي، تآمين مي شود.

 

ارتباط با کانون

Yhteystiedot/ contact information

E-mails: kanun244@gmail.com

www.afghanistan.fi

 

  • 23
  • قوس
  • 1397
  • 14
  • December
  • 2018
  • 5
  • ربیع الثانی
  • 1440

عضویت در کانون